Netherlands English France Germany Sweden
  home  |  contact  |  disclaimer
 
   
   
 
Exportförpackning - Korrosionsskydd

Vissa godstyper eller transportrutter kräver korrosionsskydd. För att kunna erbjuda varje transport det bästa skyddet och för att kunna tillmötesgå dina personliga önskemål, erbjuder Foldy Pac både passiva och aktiva korrosionsskydd. För detta ändamål används aluminiumlaminat och torkmedel (rostskydd). Den senaste utvecklingen inom aktivt korrosionsskydd sker med hjälp av VCI-metoden där man använder sig av en folie som motverkar korrosionsbildning.