Netherlands English France Germany Sweden
  home  |  contact  |  disclaimer
 
   
   
 
Disclaimer

Ansvar

Alla webbsidors på denna site har sammanställts av Foldy Pac med stor noggrannhet. Ofullkomligheter kan trots allt inträffa. Foldy Pac kan inte påta sig något ansvar för någon direkt eller indirekt skada som inträffat  som följd av oriktiga fakta i presenterad information, likaså följder vid tillämpning av,

eller inte tillämpning av presenterad  information. Här hör uttryckligen till också oriktigheter som kommer från underleverantörer som publiceras på denna site.

Foldy Pac kan vidare inte på något sätt påta sig ansvar för direkt eller indirekt skada som inträffat på grund av tekniska störningar, där webbsidorna inte varit fullständigt tillgängliga vid ett särskilt tillfälle eller under en viss angiven period.

                                 

Privacy statement

Det är gratis att besöka Foldy Pac webbsida. I några fall blir du ombedd att ge personliga uppgifter för att vi skall kunna ge tjänster på beställning.

Införskaffade uppgifter vid besök på denna site sparas för statistiska ändamål. Därvid hanteras aldrig individuella uppgifter.

                                

Copyright

Inget från denna site får reproduceras, registreras (automatiseras)i ett dataregister, och/eller publiceras eller offentliggöras på något sätt där det kan användas i andra siter utan medgivande från Foldy Pac.

Kopiering av sidor är endast tillåtet för personligt bruk. Var och en som skaffar sig tillgång till webbsidan som hör till Foldy Pac skall vara medveten om och beakta här ovan beskrivna överenskommelse.